Klaar voor een nieuwe editie van Het Salon voor land- en tuinbouw?

De rijke geschiedenis van Het Salon, ons uitgebreide publiek en talrijke exposanten vormen weer een stevige motivatie om deze 20e editie tot een boeiende ontmoetingsplaats voor de land- en tuinbouwsector te maken.

Fast facts

40 jaar ervaring erkende vakbeurs 20.000 bezoekers 10.000 m² hallen 20e editie 125 à 150 exposanten Sectoren: tuinbouw, akkerbouw, machines en voertuigen, constructie & inrichting, toelevering, dienstverlening, veevoeders, teelten,...
TOP